Kováts Lajos, Széchenyi „jobbkeze”

Járdánházi és Berenczei Kováts Lajos kilenc testvére közül nyolcadikként született a Szatmár megyei Sándorhomokon 1812-ben.

 Kováts Lajos a reformkori magyar politika egyik aktív részvevője volt. 1839-ben és 1848-ban Szatmár vármegyét képviselte az országgyűlésben, de dolgozott hírlapszerkesztőként és publicistaként is. 1848-49-ben az első felelős magyar kormányban államtitkár volt, a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium Vasúti Osztályának a vezetője. 1849-ben a békepárt egyik vezéreként is politizált. A világosi fegyverletétel után visszavonult a közélettől és utolsó évtizedeit szatmári birtokán töltötte. 1890-ben bekövetkezett halálát követően Szatmárnémetiben temették el.

Kováts Lajost szokás Széchenyi jobbkezeként emlegetni. Mint miniszteri osztályfőnök, nagyrészt ő állította össze a legnagyobb magyar közlekedési tervezetét. A magyar vasútépítés a reformkorban kezdett éledezni, de a hamar elfogyó pénz következtében Budapesttől csak igen kis távolságra jutottak el az első vonatok. Ezáltal később külföldi részvényesekre volt szükség ahhoz, hogy a vasútvonalakat továbbépíthessék. Kováts Lajos, mint a megye képviselője, szorgalmazta, hogy Szatmár vármegye is bekapcsolódjon a vasúti forgalomba. Szatmárnémetibe 1871-ben, egy szeptember végi napon futott be az első vonat, melyben neki is jelentős szerepe volt.
Széchenyi jobbkeze az osztrákokkal való kiegyezés híve volt. Egész munkásságával azt példázta, hogy a nemzeti önvédelem legfontosabb eszköze a nyugodt és békés építkezés.

 Kováts Lajos tiszteletére Sándorhomokon, a család tulajdonába visszakerülő szülőházban 1999. december 21-én emléktáblát állított a Homoki és Lázári Községi RMDSZ kezdeményezésére A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány és a MÁV Rt. debreceni főnöksége. Az emléktáblát Kovács Albert lázári vállalkozó készítette. Az emlékünnepségen a neves politikus közéleti tevékenységét Thorockay Sándor, a homoki iskola igazgatója, és Szabó Menyhért, a mátészalkai vasúti múzeum muzeológusa méltatta.
Tiszteletünk jeléül 2007-ben elkészíttettük Gergely Judit és Nyakas Gábor művészekkel Kováts Lajos egy újabb emléktábláját, melyet Szatmárnémetiben a ma még jeltelen sírjára szeretnénk elhelyezni. Az emléktáblát 2007. július 17-én (Bánhidi Antal emléktáblájának avatásán) ünnepélyesen átadtuk családja képviselőjének megőrzésre, amíg a végleges elhelyezésre sor kerülhet.


nyomtatási nézet