Alapítvány a közlekedési múlt emlékeinek megmentéséért

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány létrehozásának gondolata már 1989-ben felmerült, akkor amikor a Közlekedési Múzeum Közművelődési Osztálya körül kialakult lelkes csapat merte vállalni a hosszú távú gondolkodást és az összefogás adta lehetőségek kihasználását. A kezdet egy 36 napos kínai tanulmányút volt, amelyen 18 fő vett részt, majd a Passauba szervezett Baross Gábor Dunai Emléktúra 186 résztvevője jelentette a bázisát, illetve a kezdetét az alapítványi szerveződésnek. Végül 1992-ben sikerült megteremteni az Alapítványt.

A fő cél a magyar műszaki, és kiemelten a közlekedési emlékek feltárása, megmentése és népszerűsítése.

A Kárpát-medence a fő vizsgálódási területünk. Hisszük, hogy a közlekedési szakmák emlékanyagának megőrzése közös feladat, és olyan összekötő kapocs, amelyet kötelességünk kihasználni az itt élő népek közeledéséhez, egymásra találásához.

Kezdetben csak a határon túli emlékanyag feltárására fordítottuk figyelmünket. Támogattuk a nyíregyházi főiskola ruszin tanszékének kezdeményezéseit a kárpátaljai terület jobb megismerése érdekében.

"Mentsük meg a kisvasutakat" programunk keretében 1993-tól kezdve folyamatosan mutatjuk be a Kárpát-medence kisvasútjait. Eddig 25 kisvasút csatlakozott mozgalmunkhoz. Bemutatóinkon és összejöveteleinken több ezren vesznek részt évente.

Valamennyi rendezvényünkre meghívtuk alapítványi tagjainkon kívül a közlekedési szakma kiemelkedő képviselőit, újságírókat, vállalkozókat, a meglátogatott területek polgármestereit, valamennyi Parlamentbe került párt egy-egy országgyűlési képviselőjét.

Kezdeményeztük, hogy a működő keskenynyomközű vasútvonalakról jelenjenek meg tájékoztatók. Eddig 16 ilyen füzet jelent meg. Néhány évvel ezelőtt hihetetlennek tűnt volna, de ma már tény, hogy 200 féle képeslap közül választhatnak a kisvasutak iránt érdeklődők. Minden év februárjának első szerdáján megszervezzük a Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozót. Ezen is hangsúlyozzuk a közös propaganda és együttműködés fontosságát. Sikerként könyvelhetjük el, hogy 1995-töl kezdve a magyarországi kisvasutak túlnyomó többségének van már Kisvasúti Napja. A program hosszú távon is követhető, hiszen a szombatra, vagy munkaszüneti napokra ütemezett rendezvények minden évben ugyanahhoz a naphoz kötődnek. Például minden év júniusának 4. szombatján van a Mátravasút Napja, a Benei Búcsúhoz kapcsolódva. A Kisvasúti Év Magyarországon minden év április második szombatján kezdődik a MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasútján, és minden év októberének második szombatján a Szilvásváradi Kisvasúton zárul.

Kisvasúti programjainkhoz kötődik a Tusnádi Csaba Károly fényképeiből összeállított fotókiállítás, amelyet eddig Kismaroson (1994. április 16-20.), Mátrafüreden (1994. június 11-17.), és Lillafüreden (1994. szeptember 17-18.) tekinthettek meg az érdeklödők. "Magyarország Kisvasútjai" című kiállításunkat a közeljövőben visszük ki Lengyelországba, ahol Zninben, Varsóban, majd Krakkóban lesz látható.

Az Árpád sínautóbusz 60 évvel ezelőtti első nemzetközi menetrendszerű útjának évfordulójára a Magyar Vállalkozói Kamarával közösen Budapest-Bécs útvonalon tanulmányutat szerveztünk vállalkozók részére. Ezzel kívántuk bizonyítani, hogy nehéz gazdasági körülmények között is keresnünk kell az új lehetőségeket közösségeinknek erőt adó példákkal, hogy merjünk hosszú távon gondolkodni.

A hajózás területén az alapítók első együttműködése a Baross Gábor Dunai Emléktúra megszervezése volt. A Budapest-Passau közötti hajóúton "A Duna-medence közlekedése a XIX. században" címmel tartottunk tudományos ülést. A hajózási múltunkat és a hajózást jól népszerűsítették a Csepel-szigetet megkerülő és bemutató, valamint a Budapest-Esztergom közötti hajóútjaink. Készülünk a Ferenc-csatorna átadásának 200. évfordulójának megünneplésére. Hajózási programjainkat Hadházi László ny. tengerészkapitány koordinálta.

Repülési szekciónk igazgatója, Winkler László megírta a magyar repülés történetének monográfiáját, amely Alapítványunk segítségével jelent meg. Ismertető könyveket jelentettünk meg a Pallas Kiadóval közösen a magyar hajózás, a repülés, a kisvasutak és az autógyártás történetéről népszerű kiadásban.

A városi közlekedés területén bemutattuk a 120 éves Fogaskerekűt, majd a 125 éves Budavári Siklót. Megemlékeztünk a fővárosi átkelőhajózás 180. évfordulójáról is.

A Vállalkozó Taxisok Országos Érdekképviseleti Egyesületével közös rendezésben megtekintettük az Osztrák Autóklub próbapályáját Teesdorfban.

A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola videostúdiójával, majd a Duna TV munkatársaival közösen portréfilmeket készítettünk a közlekedés kiemelkedő személyiségeivel. Így készült film többek között a Kossuth-díjas repülőgép tervező Rubik Ernőről, Alapítványunk tiszteletbeli elnökéről. Hat magyarországi kisvasútról is elkészült már filmünk.

Nemzetközi kapcsolataink elősegítése érdekében, azok révén, alapítványi tagjaink Olaszország, Franciaország, Belgium, Észtország, Egyiptom, Törökország, Izrael és Korea, valamint az összes környező ország közlekedését tanulmányozhatták.

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány minden segítséget megad annak érdekében, hogy minél több önálló kezdeményezésű társadalmi egyesület, közösség alakuljon, amely vállalhat értékmegőrző tevékenységet.

Társadalmasítani kell a közlekedés alapvető ügyét!

Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 1992. november 10-én kelt 9. Pk. 69604/01 számú végzése alapján 3556. sorszámon nyilvántartásba vette.


nyomtatási nézet